Hvem er Idun - Iduns hjerte

Jeg er 46 år og bor i Sorø med 2 hjemmeboende børn. 1 udeboende.

Jeg har altid været optaget af kroppen og det kropslige.

Igennem tiden har jeg dyrket meget forskellig sport og mange forskellige kropslige udtryk. Jeg har været nysgerrig og legende, men har også drevet rovdrift på min krop og forlangt det umulige af den.

Jeg har øvet mig i at samarbejde med min krop.
Det har hele tiden bevæget sig i en mere og mere holistisk retning, som også inddrager spiritualitet.

Jeg oplever at spiritualitet er blevet misforstået som noget underligt og adskilt fra menneskekroppen og det jordiske. Vi indeholder ALT, men kan have svært ved at rumme visse dele, fordi det på et tidspunkt kan være fordrejet som forkert eller farligt, og vi har måtte adskille vores bevidsthed fra det.

Min egen opvågningsrejse

På min egen opvågnings-rejse, som har budt på lidt af hvert, er mit sansesystem blevet mere og mere forfinet i takt med at jeg har åbnet mig op for Det Store Liv.

Jeg oplever kroppen som dybt hellig, og hele mit arbejde peger på din Guddommelige Kraft og udfoldelse derfra. På fordybelse i og forståelse for den Guddommelige Feminine Krop.

Jeg er uddannet Psykomotorisk Terapeut i 2002, og har diverse mini uddannelser og kurser oveni. 20 års undervisnings- og behandler erfaring i forskellige sammenhænge.

om idun pii shaman

Det Guddommelige, i dig og i alting

I forhold til smerter og signaler fra kroppen (som er vores mest ærlige talerør) anskuer jeg det både rent anatomisk og bevægeøkonomisk, ud fra smertevidenskaben og hjernen, kroppens sammenhæng med psyken og livet, kropsterapeutisk (kroppen husker) og som en del af den helt store sammenhæng med Det Guddommelige, i dig og i alting.

Jeg har 9 års erfaring med behandling af smerter manuelt og bevægelse.

Jeg er studerende hos min Mester Tempeldal, som hjælper mig til dybere erkendelse af mit eget væsen og opvågning til Det Store Liv.

Jeg arbejder ud fra min viden, mine levende erfaringer og min indfølingsevne.

Skaber dit healingsrum for dig

I kropsbehandlinger, Cirkler og Gruppe holder jeg et healings-rum for dig, hvor du har mulighed for at møde dig selv dybere, erkende glemte dele af dig og forløse blokeringer igennem krop, sind og følelser.