Iduns hjerte

Velkommen til Iduns Hjerte, et Ånde-hul for kvinder, der ønsker at komme hjem i sit eget hjerte.

Det er for dig, som mærker Længslen efter at kende dig selv.

At mærke dit eget væsen, og erkende Kraften i dig.

Som ønsker at REJSE DIG i egen kraft og sårbarhed, og slippe fri af alt, der føles kvælende og begrænsende.

 

Det som kvæler dig, er alt det som IKKE er dig. Alt det, som du har måtte pakke dig selv ind igennem livet, for at få en oplevelse af at være elsket og accepteret.

Det er en illusion at vi skal lave om på os selv, og anstrenge os for at være værdig til kærlighed. Det er simpelthen ikke sandt.

Vær-dig

Hjertet kalder på sandhed og på vær-dig-hed. Derfor bliver alt, der ikke er i samklang med dit hjerte over tid til et fængsel, som kvæler dig mere og mere og gør dig træt og syg.

Vi arbejder med modning, bevægelse, forløsning og frisættelse i det fysiske, i følelser og i sind. Lag for lag . Åndedrag for åndedrag.

Idun Pii sidder ved træ forside

Jeg oplever kroppen som hellig

Kroppen tjener din iboende Ånds fysiske legemliggørelse og frie udfoldelse her på Jorden. Med alt hvad der følger med i at være en ånd i menneskeform.

  • Et kæmpe mirakel
  • Så mange misforståelser af kroppen
  • Så mange grænseovertrædelser

Du inviteres til at HAVE RELATION med hele dig

HJERTE (Sjæl og Ånd), følelseslegeme, sindslegeme og fysiske legeme.

At kende dig selv og kunne kommunikere med alle lag i dig. Vi forfiner sanser, og udvider kroppens evne til at MÆRKE OG NAVIGERE I KÆRLIGHED OG LIVET.

Vi trækker Ånden IND

Igennem alle lag

Igennem vores hjertes essens

Igennem Det Store Hjerte

Dvæler og gen-erindrer det primære

Og Ånder UD

Gennem alle lag

Lader os rense og genføde

Og lader det bevæge sig ud i det sekundære.

Vær Velkommen.

Kvinde gruppe hånden på hjertet
Følg mig på Facebook og instagram